>

Eğitim Öğretim

YTÜ Okulları; geleceği şekillendirecek cesarete sahip, girişimci ve proaktif bir nesil yetişmesine uygun ortamı sağlayacak bir okul yapısı sunar.

YTÜ Okulları; geleceği şekillendirecek cesarete sahip, girişimci ve proaktif bir nesil yetişmesine uygun ortamı sağlayacak bir okul yapısı sunar. Öğrenciler, okulla tanışma anından itibaren çoğumuzun gelecek diye baktığı teknolojiyi ve inovasyonu anlamaya hatta bunu daha ileri taşıyacak donanımı ve motivasyonu geliştirmeye başlarlar. Buna bağlı olarak öğrenme sorumluluklarını alırlar. Daha iyi bir dünya için kişisel özgünlüğü ve bağımsızlığı ile takımın parçası olduğunu bilen öğrenciler tüm alanlarda sürdürülebilirlik içindedir ve elbette süreçlerin aktif birer lideridir. Okul gerçektir, yapay mekanlardan oluşmaz. Kapılar açık, alanlar canlı ve öğrenimi tetikleyici interaktif yapıdadır. Yaşayan sınıflar, atölyeler ve tüm mekanlar öğrenci dostu, dokunmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye izin veren aynı zamanda bireyselleştirilebilen bir anlayış içinde kurgulanmıştır. Her mekânın kendisi değişime ayak uydurabilecek bir dinamizm ve modüler esneklik içindedir.Hayal gücünü kışkırtan materyaller, doğa ile bütünleşik bir uyum gösterir. İç ve dış mekân bütünlüğü yaşanılan dünyayı da bir bütün olarak algılamaya destek olur. YTÜ Okulları’nda çocuklar doğadaki dönüşüme iyi birer gözlemci, doğanın bir parçası olduğunu bilen heyecanlı birer keşifçi, ilhamını Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark’tan alan birer meraklı, dünyanın ve insanın iyiliği için işleyen zihinlere sahip birer otonom yani kendi kendini idare edebilen kahramandır. 

YTÜ Okulları’nda yürütülen ders programı aşağıdaki ders grupları ile oluşturulur. Dersler deneyim odaklı ve beceri gelişimi öncelenerek özenle planlanmış içeriklerle yürütülür. Akademik benlik gelişimini merkeze alan yaklaşım ile öğrencilerde utangaçlık ve geri çekilme yerine özerklik, suçluluk yerine girişimcilik ve öz güven gelişimi sağlanır. Farklılaştırma ve bireyselleşen öğrenme tasarımı ile öğrenciler kendilerini gerçekleştirme yolculuğunda tutkularını keşfeder, onlara sarılır ve gelişimlerinin fark ederler. Geçmişten günümüze eğitim modellerinin güçlü yönleriyle eklektik ve özgün bir yaklaşım ortaya koyan YTÜ Okulları, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nı (The International Baccalaureate Primary Years Programme - IB PYP) kılavuz kabul eder. Bu programla birlikte deneyimli ve meraklı öğretmen kadrosunun dünyanın en güncel profesyonel gelişim ortamlarına dahil olmasını sağlar ve tüm bu gelişmiş içeriği hem öğrencileri hem de velileri ile paylaşır. 

Dil ve Edebiyat

Farklı kültürlerle dost olan bir kütüphane okul.

Dil Eğitimi

YTÜ Okullarında anadilde kendini ifade edebilme sağlıklı bir sosyal kişiliğin yanı sıra akademik gelişimin de temeli olarak görülür. Sorgulama ve merak anadilde başlar. Analitik düşünme ve problem çözme aşamalarının temeli anadilde düşünme ile atılır. Bununla birlikte yabancı dili eş düzeyde kullanabilme başarının globalleşen dünyada yer bulması için bir anahtardır. 

Okulumuzda yabancı dil olarak bir dünya dili olan İngilizce okutulmaktadır. Bu yaşlarda dil edinimi öğretilerin önünde olduğundan; anasınıfından itibaren okul öncesi öğretmenlerimizle birer İngilizce öğretmenimiz birlikte planlama yapar ve iş birliği içinde çalışırlar. Sınıflarda birliktedirler ve etkinliklere birlikte liderlik ederler. Küçük yaşlardan itibaren gözlemlenebilir bir doğallık ile İngilizce iletişim kurabilen bireyler olmaları hedeflenir. İlkokulda yabancı dil ağırlıklı ders programı ile güçlü başlayan dil maceralarına devam ederler. Çocuklarımızın yabancı dil edinimleri esnek düşünme ve çok kültürlülük gibi hedeflerle ikinci yabancı dil olarak Fransızca ile desteklenir.

Hazırlık sınıfından itibaren Fransızca dersleri gören öğrencilerimize kulüp çalışmalarında ve ilerleyen yıllarda İspanyolca, Almanca, Latince, Japonca, gibi… alternatif dil seçenekleri de sunulur.

Dil süreçleri sağlam bir okuma ve yazma kültürü ile desteklenir. Disiplinler kendi kütüphane ve kaynakları ile öğrencileri kışkırtırlar. Okul kütüphanesi öğrenciler için sıcak ve davetkar bir ortam sunar. Derslikler, atölyeler ve bahçe gibi alanlar mobilize ve aktif kütüphane deneyimleri sunarlar. Bilgi okuryazarlığı ve araştırma becerileri dersi ile anasınıfından itibaren öğrenciler YTÜ Okulları Akademik Dürüstlük Politikası’ na uygun olarak davranış geliştirirler. Çocuklarımızın tüm alanlardaki teknoloji erişimi güvenli ve dinamiktir. Ayrıca kapıları tüm öğrencilerimize açık olan Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nin varlığı öğrenenler topluluğu için büyük bir fırsat oluşturmaktadır.

Matematik

Evrenin dilini konuşabilen güçlü matematik okulu.

children in playground

Uzay, örüntüler ve dizilerle meydana gelmiş bir şiirsel dile sahip, işte bu dile matematik diyoruz. YTÜ Okulları öğrencileri matematiği keşfederek öğrenir ve sebep sonuç ilişkilerini somut modellerle anlamlandırırlar. Problem çözme, karşılaştırma, eşleştirme gibi matematiksel süreçleri alan dışında da karşılaşacakları gerçek problemlere uygularlar.

Buradan yola çıkarak finansal okur yazarlıklarını geliştirir, ekonomik olarak güvenli bir yaşam modeli için temellendirirler. Geometri ile bulundukları mekânı inceleyebilir, yeniden tasarlayabilirler. Etkin birer bilim uygulayıcıları olarak matematiği sağlam bir temel yaparlar. Ayrıca analitik düşünme ve üst düzey modellemelerle yazılım dünyasına giriş yaparlar. Bilgisayarların ve yapay zekânın geleceği üzerine projeler oluşturabilirler. 

Fen Bilimleri

Bilimsel yaklaşım içinde bir laboratuvar okul.

children examining nature

Bilim dersleri merak duygusunu destekler. Keşfeden bir yapı içinde olmaları için uygun içerikler sunar. Bilimsel yöntem ile gezegeni ve ötesini anlamaya, korumaya, kıt kaynaklar için alternatifler üretmeye teşvik eder. Okul öğrencilerin bilim yapmalarını sağlar. Bir üniversitenin içinde olma gücü ile bilim merkezi deneyimi sunar. Bir akademisyen tavrı içinde öğrenmeye açık, girişimci birer lider olarak inovasyona yatkın olurlar.

Sınıfların laboratuvarlardan ayrı düşünülemediği, bilim yapmak için tüm mekanların öğrenciler için donatılmış olduğu okul ortamında tüm öğretmenler bilimsel liderler olarak öğrencilerle ulusal ve uluslararası projeler yürütürler. Anasınıfından ilkokul sonuna kadar okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri bilim derslerinde fen ve teknoloji dersi öğretmenleri ile iş birliği içinde çalışırlar. 

Sanat

Sanatla kanatlanan bir dünya okulu.

child painting with watercolor

Sanat grubu dersleri olarak öğrencilere görsel sanatlar, drama, müzik ve tasarım sunulur. Görsel sanatlar derslerinde yaş özelliklerine bağlı olarak estetik algılarının gelişimine destek verecek bir yaklaşım içinde sanatsal bir entelektüellik geliştirilir. Dünya sanatçıları ve sanat akımlarını tanıyarak başladıkları yolculuk eserleri yorumlama ve ürünler geliştirme aşamaları ile kişisel performanslarla tamamlanır.

Her çocuk sanatçıdır yaklaşımı içinde yaratıcıklarını ortaya koyabilecekleri özgür ortamlar sunulur. Mutlaka müzik aletlerini tanımaları ve denemeleri sağlanır. İlkokuldan itibaren en az bir enstrüman ile profesyonelleşirler.  Drama ile kendilerini tanıma süreçleri derinleşir ve sosyal becerileri yıldızlaşır. Tüm öğretmenlerle iş birliği içinde derslerle birlikte çalışan drama ile öğrenciler sahne sanatlarına yönelimlerini de keşfederler. Tasarım dersi farklı endüstriyel malzemelerin günlük yaşam problemlerine çözüm olarak tasarı süreçlerini deneyimleme fırsatı verirken, sanal ortamdaki tasarımlar onları ileri taşırlar.

Beden Eğitimi ve Sağlık

Yaşam mottosu sağlık olan dengeli bir okul.

children exercise

Fiziksel, mental ve duygusal olarak sağlıklı olma hedefi ile öğrencilerin dengeli bir yaşam sürmelerine katkı sağlayan fiziksel aktiviteyi bir alışkanlık haline getirme kültürü oluşturulur.

Fiziksel olarak vücudu tanıma ve ona iyi bakmayı sağlayacak bir yaklaşım ile başlayan spor serüveni doğru beslenme bilinci, hareket farkındalığı ve profesyonel alanlara yönelim ile devam eder. YTÜ Okulları öğrencileri çevik, esnek ve sporun oluşturduğu sosyal kültürle özgüvenli ve liderdir. Anasınıfından itibaren oyun, jimnastik, yoga, dans, yüzme, basketbol, tenis, satranç branşları okulun ders, kulüp ve okul sonrası aktivitelerine entegre edilmiş olarak sunulur. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrencilerin dengeli gelişiminde mental ve duygusal süreçleri ile ilgili izleme, değerlendirme ve destek süreçlerini aile ve öğretmenlerle birlikte profesyonel bir şekilde yürütürler.

Yaklaşımda öğrencilerin iyiliği merkezdedir. Çocuk Koruma Politikaları çerçevesinde yapılan çalışmalar, yaş dönemlerine özgü bireysel ve grup etkinlikleri ile Aile Akademisi birlikte hareket eder. Okul kabul süreçlerinden başlayarak öğrencileri tanıma, akademik başarı takibi ve sosyal ilişkilerinin gelişimi ile öğrencilerin bütünsel iyi olma halleri için çalışılır.