>

Aydınlatma Metni

YTÜ OKULLARI ADAY VELİ AYDINLATMA METNİ

YTÜ Okulları olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyoruz. Bu sebeple kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla burada anlatmaya çalışıyoruz. Verilerin idari ve teknik güvenliğinden sorumlu olarak yükümlülüklerimizi net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir. 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”)10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin, bu verileri kullanan veri sorumlusu tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Veri sorumlusu yani YTÜ Okulları olarak biz de bu kişilerin bilgilendirildiğini ispat etmek durumundayız. 

Kimlik verisi olarak adınız ve soyadınız, velisi olduğunuz öğrencinin adı soyadı, sadece ay ve yıl belirtilmek suretiyle doğum tarihi, iletişim verisi olarak cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz ayrıca diğer bilgiler olarak velisi bulunduğunuz öğrenciyi kaydettirmek istediğiniz okul, öğretim yılı, başvurulan sınıf, randevu tarihiniz, öğrenci ile ilgili tutulan notlar, e-posta yolu ile başvurmuş olmanız durumunda e-posta içerik bilginiz kullanılan kişisel bilgilerdir. 

Paylaşılan üçüncü kişilere ait kişisel verilerle ilgili, kişisel veri sahibine konuya ilişkin gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul etmektesiniz. İleride sizden talep edileceğini düşünerek formda talep edilmeyen bilgileri bizlerle paylaşmamanızı önemle belirtiriz. 

YTÜ Okulları olarak kişisel verilerinizi, web sayfamız üzerinden doldurduğunuz bilgi ve başvuru formu, telefon, e-posta veya yaptığımız görüşmeler yoluyla ile elde edebiliyoruz. Kişisel verileriniz bu süreçlerde dijital ya da dijital olmayan yollarla toplanıyor.

Bu bilgilere gerekli sözleşmeleri hazırlayabilmek, uygulayabilmek, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyuyoruz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Kayıt süreçlerine ilişkin geri dönüşlerin tarafınıza sağlanması, sizin ve velisi olduğunuz öğrencinin belirlenebilmesi, velisi olduğunuz öğrencinin sınıf seviyesinin belirlenmesi, öğrencinin okul kültürüne uygunluğunun değerlendirilmesi,  kayıt süreçlerinin planlanması, veli görüşmelerimizin planlanması ve takibi. Burada belirttiğimiz süreçler dışında verileriniz kesinlikle kullanılmamaktadır. 

Kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz; iş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize aktarılabilmektedir. 

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. 

Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz. Belirtilen haklarınız kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

YTÜ Okulları